1

„Pomůžeme vám, umíme to,“ vzkazují mostečtí policisté a strážníci obětem domácího násilí

Přinést informace pro oběti domácího násilí, jejich přátele a rodinu – to je cílem osvětové kampaně, kterou připravila městská policie spolu s organizací Spirála, z. s. – Intervenční centrum, jež pomáhá obětem domácího násilí.

Mostečtí policisté a strážníci městské policie mají přesně stanovené postupy a vědí, co dělat, když z hlášení vyplyne byť jen náznak, že se jedná o domácí násilí. Podle ředitele Městské policie v Mostě někdy na tísňovou linku zavolá osoba, která je ohrožena, častěji však volají sousedé. „Při podezření na domácí násilí operační pracovník městské policie posílá okamžitě na pomoc hlídku strážníků. Díky tomu, že máme přímo v ulicích 24 hodin denně 4 motohlídky, jsme schopni být kdekoliv v Mostě během několika minut, oběti pomoci a incident ukončit. Operační také informuje Policii ČR, která na místo vyšle hlídku policistů. Ti mají pravomoc podle zákona násilníka vykázat. To znamená ihned odvést muže z domova, aby žena a děti zůstaly v bezpečí,“ popisuje nejčastější scénář v případě domácího násilí ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol. Obětí domácího násilí však mohou být také muži nebo senioři.

Policie ČR může násilnou osobu z bytu vykázat, a to i v případě, kdy násilná osoba byt či dům vlastní. Co znamená úkon vykázání? „Násilná osoba ve společném obydlí nesmí 10 dní pobývat, nesmí rodinu žádným způsobem kontaktovat. Oběť tak získává čas pro sebe a pro řešení vzniklé situace. V této době policisté provádí nepravidelné namátkové kontroly v místě, zda násilná vykázaná osoba dodržuje zákaz kontaktování oběti. Ta má ještě možnost požádat soud o vydání předběžného opatření k prodloužení vykázání,“ uvedl Jindřich Bergmann, zástupce vedoucího územního odboru Most Policie České republiky.

Ústecký kraj je dlouhodobě krajem s největším počtem vykázání, jak ukazují statistiky, které zpracovává Asociace pracovníků intervenčních center ČR. Policie ČR provedla v roce 2017 v Ústeckém kraji 204 vykázání. Svědčí to o skutečnosti, že Policie ČR umí tohoto institutu využít a oběť je ze strany Policie ČR ihned chráněna.

V souvislosti s domácím násilím se naštěstí pozornost odborníků upírá nejen na hlavní aktéry incidentů – rodiče, partnery, ale především na děti, jako „zapomenuté oběti domácího násilí“.   Děti jsou nejen svědky násilných incidentů, ale jsou i přímo rodičem ohrožovány.  „Je poměrně typickou situací, kdy i dítě či nezletilý brání napadanou matku a je přitom zraněno nebo zasaženo hozeným předmětem. Stává se rovněž, že starší sourozenec chrání a ukrývá před násilníkem mladší sourozence.  Děti tak žijí v permanentní nejistotě a strachu. Za domácí násilí dávají vinu samy sobě a svou energii investují do své záchrany nebo do toho, jak zabránit násilí na jednom z rodičů. Takové děti bývají více nemocné, depresivní, utíkají z domova, někdy bohužel přejímají model chování svého rodiče – tedy mohou využívat rovněž agresivních či submisivních strategií. Děti si bohužel nemohou vybrat rodinu, ve které by chtěly žít. Děti mají právo na pomoc, na život bez násilí,“ zdůrazňuje Martina Vojtíšková, vedoucí Intervenčního centra Spirála. Zasadila se o založení intervenčního centra, Ústecký kraj a iniciovala vznik Asociace Intervenčních center v ČR, jejíž je předsedkyní. Jako vedoucí intervenčního centra se věnuje terapii, vzdělávání odborníků a dělá vše proto, aby veřejnost dokázala domácí násilí včas rozpoznat a promluvit o něm. Její zásluhou vznikla celostátní kampaň „Mlčení bolí“, do které se zapojila řada známých osobností.

Výstavu „Mlčení bolí“ je možné si prohlédnout od 3. do 14. prosince ve 2. patře magistrátu. Zároveň budou na chodbách magistrátu na obrazovkách k vidění videospoty, ve kterých slavné osobnosti upozorňují na potřebu domácí násilí řešit. Budou zde také k dispozici informační letáky s důležitými kontakty a informacemi.

Výstava je zároveň pozvánkou na seminář pro veřejnost „O domácím násilí – Mlčení bolí“, který se koná 11. 12. 2018 od 16 do 18 hodin ve 4. patře magistrátu města Mostu ve velké zasedací místnosti. Do konce roku také proběhne odborné školení mosteckých strážníků, jak postupovat při setkání s potenciální obětí domácího násilí. Součástí projektu je také informační kampaň na webu městské policie

3 Read The Rest at rep ceca 2
2