1

Inkluze na mosteckých školách aneb Lepší KLIMA i v Mostě: Co bude následovat?

IMG_20181127_110440(1)V Mostě probíhá od září 2016 projekt s názvem „Inkluze na mosteckých školách aneb Lepší KLIMA i v Mostě“ s reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000206, který je podpořen v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt bude ukončen v srpnu letošního roku a všichni zapojení partneři již připravují návazné aktivity v dalších letech.

Hlavním cílem projektu bylo a je podpořit rovný přístup ke kvalitnímu primárnímu vzdělávání všech žáků bez ohledu na jejich znevýhodnění (zdravotní, intelektové, jazykové, sociální aj.). Toto umožní zvýšit šanci na „úspěch pro každé dítě“.

V projektu bylo za dva a půl roků realizace podpořeno již více než 700 žáků a žákyň mosteckých základních škol, a to mimo jiné v rámci mimoškolní zájmové činnosti zaměřené na podporu klíčových kompetencí a gramotností. Na 8 zapojených školách aktuálně probíhá 45 zájmových kroužků, které jsou pro žáky zdarma a jsou zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí a dovedností. V rámci kroužků jsou využívány též atraktivní pomůcky a materiály zakoupené školami v rámci projektu.

PVLI8501Žáci mají též možnost zapojit se do dalších rozmanitých podpůrných aktivit spojených s účastníky „staršími kamarády“ ze středních škol – např. společné exkurze do muzeí, návštěvy výstav a vlastní tvorba v ZUŠ Moskevská, výlety, pohádkové stezky atp. Pro jejich rodiče jsou pořádány osvětové workshopy, a to jak ve školách, tak též v nízkoprahových klubech Sovička a Klubu národnostních menšin.

Všechny zapojené školy využívají díky financování z projektu personální podporu formou činnosti školních asistentů/tek, a to v rozsahu od 0,25 úvazek až po plný úvazek. Celkem je takto podpořeno více než 20 školních asistentů/tek.

20181130_133518Podpora je žákům též poskytována mimo školu, a to každý den po skončení vyučování v prostředí doučovacích klubů a částečně též v rodinách. Tyto kluby jsou provozovány partnery projektu: Oblastní charitou v Mostě (Sovička), statutárním městem Most (Klub národnostních menšin), Diakonií Sboru Církve bratrské v Mostě (Záplata). Máte-li zájem o doučování vašeho dítěte, kontaktujte přímo tyto organizace, zapojit se je možné kdykoliv.

Realizátorem projektu je Vzdělávací centrum Genesia, z. s., a partnery projektu jsou Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z. s., Oblastní charita Most – nízkoprahové zařízení Sovička, Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě – nízkoprahové zařízení Záplata, statutární město Most – Klub národnostních menšin a dále základní školy zřízené statutárním městem Most:

1. ZŠ – Základní škola, Most, Svážná 2342, p. o.,

3. ZŠ – Základní škola, Most, U Stadionu 1028, p. o. ,

4. ZŠ – Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, p. o.,

7. ZŠ – Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p. o.,

8. ZŠ – Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, p. o. ,

10. ZŠ – Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, p. o.,

11. ZŠ – Základní škola, Most, Obránců míru 2944, p. o.,

14. ZŠ – Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, p. o.

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

 

3 Read The Rest at rep ceca 2
2